<<

Jerzy Tyburski

wpis w: Malarstwo | 0

Ur. w 1964 roku w Lubaczowie. Absolwent PLSP
w Zamościu. Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych, Katedra Historii Sztuki KUL. Dyplom w 1989 r. W l. 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni
malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego w Instytucie Wychowania
Artystycznego na UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe SGH
Warszawa-dyplom Menadżer Kultury. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Laureat wielu nagród i wyróżnień.Prace w zbiorach państwowych, muzealnych i prywatnych.