<<

Krzysztof Jankowski

wpis w: Rzeźba | 0

Ur. w 1983 r. w Lubartowie. Absolwent Filozofii na UMCS. W 2006 r. wystawa indywidualna w ramach zjazdu teoretyków sztuki na UMCS.