<<

Magdalena Szyszkowska

wpis w: Malarstwo | 0

Ur. 1972 r. Absolwentka PLSP w Lublinie. Dyplom z grafiki warsztatowej w 1979 na Wydz. Artystycznym UMCS pod kier. prof. Stanisława Góreckiego. Studia podyplomowe na Wydz. Malarstwa ASP w Krakowie (2011 r). Dyplom pod kier. prof. Teresy Kotkowskiej - Rzepeckiej, aneks do dyplomu - artystyczny papier unikatowy, pod kier. adj. Małgorzaty Buczek- Śledzińskiej. Obecnie pracuje jako asystent w Zakł. Grafiki Warsztatowej i Eksperymentalnej Wydz. Artyst. UMCS w Lu blinie.